<center id="wewaq"></center>
 • <nav id="wewaq"><nav id="wewaq"></nav></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
 • <nav id="wewaq"></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
  »查看更多分類股票軟件

  通達信強勢狙擊買進副圖/選股指標 源碼 貼圖

  發布時間:2022-09-02 10:18:00  點擊:

  通達信強勢狙擊買進副圖/選股指標 源碼 貼圖

  通達信強勢狙擊買進副圖/選股指標 源碼 貼圖

  通達信強勢狙擊買進副圖/選股指標 源碼 貼圖


  HJ_1:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),88,0);
  HJ_2:=IF(CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.05 AND HIGH/CLOSE<1.01 AND HJ_1>0,91,0);
  HJ_3:=IF(DATETODAY(DATE)<99999999,1,1);
  HJ_4:=FILTER(HJ_2>90,22.5)=1;
  HJ_5:=FILTER(HJ_2>90,35)=1;
  HJ_6:=FILTER(HJ_2>90,45)=1;
  HJ_7:=FILTER(HJ_2>90,67.5)=1;
  HJ_8:=FILTER(HJ_2>90,90)=1;
  HJ_9:=FILTER(HJ_2>90,135)=1;
  HJ_10:=FILTER(HJ_2>90,180)=1;
  HJ_11:=FILTER(HJ_2>90,270)=1;
  HJ_12:=HJ_4+HJ_5+HJ_6+HJ_7+HJ_8+HJ_9+HJ_10+HJ_11>=3*HJ_3;
  HJ_13:=DATETODAY(DATE);
  HJ_14:=VOL/REF(MA(VOL,5),1);
  HJ_15:=HJ_14>135 AND HJ_14<137;
  HJ_16:=DYNAINFO(4)>0 AND HHV(HIGH,10)/LLV(LOW,10)<1.25 AND REF(CLOSE,1)<LLV(LOW,15)+(HHV(HIGH,15)-LLV(LOW,15))*0.85 AND CLOSE>OPEN AND CLOSE>=HHV(HIGH,10);
  HJ_17:=EMA(CLOSE,5);
  HJ_18:=EMA(CLOSE,10);
  HJ_19:=EMA(CLOSE,14);
  HJ_20:=EMA(CLOSE,18);
  HJ_21:=EMA(CLOSE,40);
  HJ_22:=EMA(CLOSE,60);
  HJ_23:=IF(DATE<2342.459961*500,1,1);
  HJ_24:=MAX(HJ_21,HJ_22);
  HJ_25:=CLOSE>HJ_24 AND HJ_16 AND (CLOSE>REF(HHV(HIGH,3),1)*HJ_3 AND (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)>0.07);
  HJ_26:=HJ_14>4.18 AND HJ_14<4.192;
  HJ_27:=HJ_13>9550 AND HJ_13<99999999;
  HJ_28:=HJ_26*HJ_27;
  HJ_29:=HJ_14>2.67 AND HJ_14<2.69;
  HJ_30:=HJ_13>9200 AND HJ_13<99999999;
  HJ_31:=HJ_29*HJ_30;
  HJ_32:=VOL;
  HJ_33:=MA(HJ_32,5);
  HJ_34:=HJ_33+HJ_33>HJ_32;
  HJ_35:=DYNAINFO(4)>0 AND HHV(HIGH,10)/LLV(LOW,10)<1.25 AND REF(CLOSE,1)<LLV(LOW,15)+(HHV(HIGH,15)-LLV(LOW,15)*HJ_3)*0.85 AND CLOSE>OPEN AND CLOSE>=HHV(HIGH,10)*HJ_23;
  HJ_36:=CLOSE>REF(HHV(HIGH,3),1) AND (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)>0.07 AND HJ_35 AND HJ_34;
  HJ_37:=DYNAINFO(4)*HJ_3>0 AND HHV(HIGH,10)/LLV(LOW,10)<1.25 AND REF(CLOSE,1)<(LLV(LOW,15)+(HHV(HIGH,15)-LLV(LOW,15))*0.85)*HJ_23 AND CLOSE>OPEN AND CLOSE>=HHV(HIGH,10);
  HJ_38:=HJ_14>2.91 AND HJ_14<2.93;
  HJ_39:=HJ_13>9400 AND HJ_13<99999999;
  HJ_40:=HJ_38*HJ_39;
  HJ_41:=(CLOSE-REF(CLOSE,1)*HJ_3)/REF(CLOSE,1)*100>7;
  HJ_42:=HJ_14>4.67 AND HJ_14<4.69;
  HJ_43:=HJ_13>9300 AND HJ_13<99999999;
  HJ_44:=HJ_42*HJ_43;
  HJ_45:=HJ_14>2.07 AND HJ_14<2.08;
  HJ_46:=HJ_13>9321 AND HJ_13<99999999;
  HJ_47:=HJ_45*HJ_46;
  HJ_48:=HJ_37 AND HJ_41;
  HJ_49:=EMA(CLOSE,5);
  HJ_50:=EMA(CLOSE,10);
  HJ_51:=EMA(CLOSE,14);
  HJ_52:=EMA(CLOSE,18);
  HJ_53:=HJ_14>3.75 AND HJ_14<3.77;
  HJ_54:=HJ_13>9400 AND HJ_13<99999999;
  HJ_55:=HJ_53*HJ_54;
  HJ_56:=EMA(CLOSE,40);
  HJ_57:=EMA(CLOSE,60);
  HJ_58:=MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(HJ_49,HJ_18),HJ_51),HJ_52),HJ_56),HJ_57)*HJ_23;
  HJ_59:=MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(HJ_49,HJ_18),HJ_51),HJ_52),HJ_56),HJ_57)*HJ_23;
  HJ_60:=CLOSE>HJ_58 AND LOW<HJ_59 AND (CLOSE>REF(HHV(HIGH,3),1) AND (CLOSE-REF(CLOSE,1)*HJ_3)/REF(CLOSE,1)>0.09);
  HJ_61:=FILTER(HJ_60>0,0)=1;
  HJ_62:=MA(REF(HHV(CLOSE,26),1),2);
  HJ_63:=MA(CLOSE,26);
  HJ_64:=POW(CLOSE-HJ_63,2);
  HJ_65:=MA(HJ_64,13);
  HJ_66:=SQRT(HJ_65);
  HJ_67:=HJ_63+2*HJ_66;
  HJ_68:=REF(HJ_67,1);
  HJ_69:=CROSS(CLOSE,HJ_62) AND HIGH>REF(HJ_67,1) OR (CLOSE>HJ_62 AND CROSS(CLOSE,REF(HJ_67,1))*HJ_3) AND CLOSE/OPEN>0.998;
  HJ_70:=MACD.MACD;
  HJ_71:=KD.K;
  HJ_72:=KD.D;
  HJ_73:=RSI.RSI1;
  HJ_74:=RSI.RSI3;
  HJ_75:=CLOSE-REF(CLOSE,1);
  HJ_76:=IF(HJ_75>=0,HJ_75,0)*HJ_23;
  HJ_77:=IF(HJ_75<0,-HJ_75,0)*HJ_23;
  HJ_78:=MEMA(HJ_76,10);
  HJ_79:=MEMA(HJ_77,10);
  HJ_80:=MEMA(HJ_76,6);
  HJ_81:=MEMA(HJ_77,6);
  HJ_82:=MA(100*HJ_78/(HJ_78+HJ_79),10)*HJ_23;
  HJ_83:=MA(100*HJ_80/(HJ_80+HJ_81),6)*HJ_23;
  HJ_84:=MA(CLOSE,5)/MA(CLOSE,10)>0.999 AND MA(CLOSE,10)/MA(CLOSE,20)>0.9847 AND MA(CLOSE,20)>MA(CLOSE,60) AND REF(COUNT(MA(CLOSE,10)/MA(CLOSE,20)<1.017 OR MA(CLOSE,5)/MA(CLOSE,10)<1.017,8)>=1,1) AND MA(CLOSE,20)/MA(CLOSE,60)<1.121;
  HJ_85:=(CLOSE-MA(CLOSE,60)*HJ_3)/MA(CLOSE,60)*100;
  HJ_86:=COUNT(HJ_85<35,100)*HJ_3>=95;
  HJ_87:=HJ_69 AND HJ_84>0 AND NOT(DYNAINFO(4)=0) AND HJ_86 AND REF(COUNT(MA(CLOSE,20)>MA(CLOSE,30),4)=4 AND COUNT(CLOSE>MA(CLOSE,5),3)>=2,1) AND VOL>REF(VOL,1) AND (REF(COUNT(CLOSE>OPEN,10)>=6 OR COUNT(CLOSE>OPEN,5)>=4,1) OR CLOSE=HIGH) AND (CROSS(HJ_83,HJ_82) OR CROSS(HJ_70,0) OR REF(COUNT(CROSS(HJ_70,0),3)=1 AND HJ_70<0.15 AND CLOSE/OPEN>0.989 AND CLOSE/REF(CLOSE,1)<1.03,1) OR CROSS(HJ_71,HJ_72) OR CROSS(HJ_73,HJ_74)) AND REF(CLOSE/OPEN>0.988 AND (CLOSE>OPEN OR (CLOSE<=OPEN AND HIGH/LOW<1.049)),1) AND HIGH/CLOSE<1.013 AND CLOSE/OPEN>1.05;
  HJ_88:=MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) AND MA(CLOSE,10)>MA(CLOSE,20) AND MA(CLOSE,20)>MA(CLOSE,60) AND MA(CLOSE,60)>MA(CLOSE,120) AND MA(CLOSE,5)>REF(MA(CLOSE,5),1)*HJ_3;
  HJ_89:=CLOSE>REF(CLOSE,1)*1.1-0.01;
  HJ_90:=HHV(HIGH,20)=HHV(CLOSE,1) AND VOL>0 AND BARSCOUNT(CLOSE)>=20;
  HJ_91:=HJ_14>3.28 AND HJ_14<3.3;
  HJ_92:=HJ_13>9200 AND HJ_13<99999999;
  HJ_93:=HJ_91*HJ_92;
  HJ_94:=HJ_14>6.77 AND HJ_14<6.79;
  HJ_95:=HJ_13>9500 AND HJ_13<99999999;
  HJ_96:=HJ_94*HJ_95;
  HJ_97:=HJ_15 OR HJ_28 OR HJ_31 OR HJ_44 OR HJ_40 OR HJ_47 OR HJ_55 OR HJ_93 OR HJ_96;
  HJ_98:=VOL/REF(VOL,1)>1.9;
  HJ_99:=HJ_88 AND HJ_89 AND HJ_90 AND HJ_98;
  HJ_100:=KDJ.J-REF(KDJ.J,1)>30 AND CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.043 AND MACD.MACD>0 AND MACD.DEA>0;
  HJ_101:=MA(CLOSE,5);
  HJ_102:=MA(CLOSE,10);
  HJ_103:=MA(CLOSE,20);
  HJ_104:=MA(CLOSE,30);
  HJ_105:=MA(CLOSE,60);
  HJ_106:=CLOSE>HJ_101 AND HJ_101>HJ_102 AND HJ_102>HJ_103 AND CLOSE>HJ_105;
  HJ_107:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.05 AND REF(CLOSE,1)/REF(CLOSE,2)<1.05 AND CLOSE/LLV(CLOSE,10)<1.4;
  HJ_108:=VOL/REF(VOL,1)>2 OR VOL=HHV(VOL,15);
  HJ_109:=CAPITAL<10000000;{股票下載網www.mangamilk.com}
  HJ_110:=ATAN((MA(CLOSE,5)/REF(MA(CLOSE,5),1)-1)*100)*57.299999>40;
  HJ_111:=ATAN((MA(CLOSE,10)/REF(MA(CLOSE,10),1)-1)*100)*57.299999>30;
  HJ_112:=ATAN((MA(CLOSE,20)/REF(MA(CLOSE,20),1)-1)*100)*57.299999>20;
  HJ_113:=ATAN((MA(CLOSE,30)/REF(MA(CLOSE,30),1)-1)*100)*57.299999>10;
  HJ_114:=HJ_110 AND HJ_111 AND HJ_112 AND HJ_113;
  HJ_115:=KDJ.K>REF(KDJ.K,1)*HJ_23;
  HJ_116:=KDJ.D>REF(KDJ.D,1) AND KDJ.D<70;
  HJ_117:=KDJ.J>REF(KDJ.J,1)*HJ_23;
  HJ_118:=HJ_115 AND HJ_116 AND HJ_117;
  HJ_119:=HJ_21 AND HJ_107 AND HJ_108 AND HJ_109 AND HJ_114 AND HJ_118;
  HJ_120:=FILTER(HJ_119,15)*HJ_3;
  HJ_121:=HHV(REF(CLOSE,1),90);
  HJ_122:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));
  HJ_123:=IF(CLOSE>OPEN,HJ_122*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<OPEN,HJ_122*(HIGH-OPEN+(CLOSE-LOW)),VOL/2))*HJ_23;
  HJ_124:=IF(CLOSE>OPEN,0-HJ_122*(HIGH-CLOSE+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE<OPEN,0-HJ_122*(HIGH-LOW),0-VOL/2))*HJ_23;
  HJ_125:=HJ_123/(-HJ_124);
  HJ_126:=CLOSE/REF(CLOSE,1)*100-100;
  HJ_127:=COUNT(HJ_126>7,10)*HJ_3>=1;
  HJ_128:=REF(CLOSE,1)<MA(CLOSE,5) AND CLOSE>MA(CLOSE,5)*HJ_3;
  HJ_129:=COUNT(CROSS(CLOSE,HJ_121),20)>=1;
  HJ_130:=LOW>(REF(HIGH,1)+0.09)*HJ_23;
  HJ_131:=(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,25))*HJ_23;
  HJ_132:=EMA(HJ_131,3);
  HJ_133:=(HJ_131-HJ_132)*500000;
  HJ_134:=MA(HJ_133-REF(HJ_133,1),3);
  HJ_135:=HJ_134>REF(HJ_134,1)*HJ_3;
  HJ_136:=HJ_129 AND HJ_128 AND HJ_125>3 AND HJ_127 AND HJ_135;
  HJ_137:=(CLOSE-REF(CLOSE,2))/CLOSE>0.1;
  HJ_138:=REF(HJ_137,(-2))*HJ_23;
  HJ_139:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.048 AND CLOSE=HIGH AND BETWEEN(FORCAST(VOL,4),0.2*FORCAST(VOL,12),2.1*FORCAST(VOL,5))*HJ_3;
  HJ_140:=FILTER(HJ_139,28)*HJ_3;
  HJ_141:=MA(CLOSE,5);
  HJ_142:=MA(CLOSE,11);
  HJ_143:=MA(CLOSE,21);
  HJ_144:=MA(CLOSE,33);
  HJ_145:=MA(CLOSE,89);
  HJ_146:=MA(CLOSE,120)*HJ_23;
  HJ_147:=HJ_141>HJ_142 AND HJ_142>HJ_143 AND HJ_143>HJ_144 AND HJ_144>HJ_145 AND HJ_145>HJ_146;
  HJ_148:=MA(CLOSE,5)*HJ_3;
  HJ_149:=ATAN((HJ_148/REF(HJ_148,1)-1)*100)*57.299999>60;
  HJ_150:=CLOSE>MA(CLOSE,5)*HJ_3;
  HJ_151:=HJ_149 AND HJ_150 AND HJ_147;
  龍一:(HJ_12+HJ_25+HJ_36+HJ_48+HJ_87+HJ_99+HJ_120+HJ_136+HJ_140+HJ_151>=7 OR HJ_97) AND C>MA(C,20) AND MA(C,20)>REF(MA(C,20),1) ;

   
  0

  本站提示:股市有風險,入市請慎重,資料由股票下載網整理收集

  下載必看(為了保障您的權益,請在下載資源前看清楚相關說明)

  • ›› 指標不屬于投資資訊產品和推股軟件,指標旨在輔助大家提高投資勝率參考而研發,僅供參考學習研究之用,不構成投資建議或未來保證,依此操作買賣,盈虧自負。
  • ›› 指標頁面宣傳的收益僅代表指標信號成立后的歷史收益,收益具有不確定性,不保證未來達到同等收益。
  • ›› 您所下載的軟件由股票下載網網絡收集發布,不保證提供的下載資源的準確性、安全性和完整性。請自行謹慎甄別軟件相關描述后再下載,股票下載網不保障和承擔使用該軟件投資帶來的一切損失。
  • ›› 該軟件僅供學習和研究使用,不得用于商業或者非法用途。本站對于提供下載的指標、軟件、資訊等不擁有任何權利,其版權歸該下載資源的合法擁有者所有,如有侵犯您的版權,請查看《股票下載網的侵權處理流程》,本站將于五個工作日內移除相關內容,同時要求用戶在23小時內刪除從本站下載的文件。
  • ›› 如果您發現下載鏈接錯誤,請點擊報告錯誤謝謝!

  找不到你要的公式?給我們建議

  亚博网站网址是多少