<center id="wewaq"></center>
 • <nav id="wewaq"><nav id="wewaq"></nav></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
 • <nav id="wewaq"></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
  »查看更多分類股票軟件

  通達信亮劍副圖/選股指標 抓上升途中的上影線個股 源碼 貼圖

  發布時間:2022-09-02 10:49:00  點擊:

  上升途中的上影線往往代表主力洗盤行為,出信號注意觀察成交量變化,已經出現位置,一般在突破前高附近的比較好

  1.成交量大,代表交投熱絡,可界定為熱門股;

  2.底部起漲點出現大成交量(成交手數),代表攻擊量;

  3.頭部地區出現大成交量(成交手數),代表出貨量;

  4.觀察成交金額的變化,比觀察成交手數更具意義,因為成交手數并未反應股價的漲跌的后所應支出的實際金額。

  選股源碼:
  ZFA := ((C / REF(C,1)) - 1) * 100;
  ZFB := ((C / O) - 1) * 100;
  ZF :=MAX(ZFA,ZFB);
  MA1 := MA(CLOSE,5);
  MA2 := MA(CLOSE,10);
  MA3 := MA(CLOSE,20);
  MA4 := MA(CLOSE,60);
  上針 := ((H - MAX(O,C)) * 100) / MAX(O,C);
  下針 := ((MIN(O,C) - L) * 100) / L;
  DIF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
  DEA := EMA(DIF,9);
  MACD := (DIF - DEA) * 2;
  DD := BARSLASTCOUNT(MACD > 0);
  XD8 := MA(REF(HHV(H,8),1),2);
  XD13 := MA(REF(HHV(H,13),1),2);
  XD21 := MA(REF(HHV(H,21),1),2);
  XD34 := MA(REF(HHV(H,34),1),2);
  XD55 := MA(REF(HHV(H,55),1),2);
  XD89 := MA(REF(HHV(H,89),1),2);
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  QQ1 := (BARSLAST((((((((((((((COUNT(H > XD8,4)) = 1) AND (H > XD8)) OR CROSS(C,XD8)) OR (((COUNT(H > XD13,4)) = 1) AND (H > XD13))) OR CROSS(C,XD13)) OR (((COUNT(H > XD21,4)) = 1) AND (H > XD21))) OR CROSS(C,XD21)) OR (((COUNT(H > XD34,4)) = 1) AND (H > XD34))) OR CROSS(C,XD34)) OR (((COUNT(H > XD55,4)) = 1) AND (H > XD55))) OR CROSS(C,XD55)) OR (((COUNT(H > XD89,4)) = 1) AND (H > XD89))) OR CROSS(C,XD89))) <= 4;
  QQ2 := (COUNT(REF(ZF,1) >= 5,3)) = 0;
  QQ3 := ((((ZFB >= 1) AND (ZFA >= 2)) AND (上針 >= 3)) AND (下針 <= 1.5)) AND (上針 > ZF);
  QQ4 := ((上針 >= 3) AND (上針 > MIN(ZFA,ZFB))) AND (((ZFB >= 1) AND (ZFA >= 2)) OR ((ZFB >= 2) AND (ZFA >= 1)));
  QQ5 := (((ZF >= 5.5) AND (ZFA >= 5.5)) AND (上針 >= 3)) AND (下針 <= 1);
  亮劍 : FILTER((((((((((((QQ3 OR QQ4) OR QQ5) AND QQ1) AND QQ2) AND (MA1 > REF(MA1,1))) AND (MA2 > REF(MA2,1))) AND (MA3 > REF(MA3,1))) AND ((COUNT(ZF >= 9,10)) = 0)) AND (C > MA4)) AND (MA2 > MA3)) AND (MA1 > MA2)) AND ((DD >= 6) OR ((BARSLAST(CROSS(DIF,DEA)) <= 4) AND (DIF > 0))),6);

  通達信亮劍副圖/選股指標 抓上升途中的上影線個股 源碼 貼圖

  通達信亮劍副圖/選股指標 抓上升途中的上影線個股 源碼 貼圖


  ZFA := ((C / REF(C,1)) - 1) * 100;
  ZFB := ((C / O) - 1) * 100;
  ZF : MAX(ZFA,ZFB),NODRAW;
  MA1 := MA(CLOSE,5);
  MA2 := MA(CLOSE,10);
  MA3 := MA(CLOSE,20);
  MA4 := MA(CLOSE,60);
  上針 := ((H - MAX(O,C)) * 100) / MAX(O,C);
  下針 := ((MIN(O,C) - L) * 100) / L;
  DIF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
  DEA := EMA(DIF,9);
  MACD := (DIF - DEA) * 2;
  DD := BARSLASTCOUNT(MACD > 0);
  XD8 := MA(REF(HHV(H,8),1),2);
  XD13 := MA(REF(HHV(H,13),1),2);
  XD21 := MA(REF(HHV(H,21),1),2);
  XD34 := MA(REF(HHV(H,34),1),2);
  XD55 := MA(REF(HHV(H,55),1),2);
  XD89 := MA(REF(HHV(H,89),1),2);
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  QQ1 := (BARSLAST((((((((((((((COUNT(H > XD8,4)) = 1) AND (H > XD8)) OR CROSS(C,XD8)) OR (((COUNT(H > XD13,4)) = 1) AND (H > XD13))) OR CROSS(C,XD13)) OR (((COUNT(H > XD21,4)) = 1) AND (H > XD21))) OR CROSS(C,XD21)) OR (((COUNT(H > XD34,4)) = 1) AND (H > XD34))) OR CROSS(C,XD34)) OR (((COUNT(H > XD55,4)) = 1) AND (H > XD55))) OR CROSS(C,XD55)) OR (((COUNT(H > XD89,4)) = 1) AND (H > XD89))) OR CROSS(C,XD89))) <= 4;
  QQ2 := (COUNT(REF(ZF,1) >= 5,3)) = 0;
  QQ3 := ((((ZFB >= 1) AND (ZFA >= 2)) AND (上針 >= 3)) AND (下針 <= 1.5)) AND (上針 > ZF);
  QQ4 := ((上針 >= 3) AND (上針 > MIN(ZFA,ZFB))) AND (((ZFB >= 1) AND (ZFA >= 2)) OR ((ZFB >= 2) AND (ZFA >= 1)));
  QQ5 := (((ZF >= 5.5) AND (ZFA >= 5.5)) AND (上針 >= 3)) AND (下針 <= 1);
  亮劍 : FILTER((((((((((((QQ3 OR QQ4) OR QQ5) AND QQ1) AND QQ2) AND (MA1 > REF(MA1,1))) AND (MA2 > REF(MA2,1))) AND (MA3 > REF(MA3,1))) AND ((COUNT(ZF >= 9,10)) = 0)) AND (C > MA4)) AND (MA2 > MA3)) AND (MA1 > MA2)) AND ((DD >= 6) OR ((BARSLAST(CROSS(DIF,DEA)) <= 4) AND (DIF > 0))),6);
  DRAWTEXT(亮劍,0.6,147);

   
  0

  本站提示:股市有風險,入市請慎重,資料由股票下載網整理收集

  下載必看(為了保障您的權益,請在下載資源前看清楚相關說明)

  • ›› 指標不屬于投資資訊產品和推股軟件,指標旨在輔助大家提高投資勝率參考而研發,僅供參考學習研究之用,不構成投資建議或未來保證,依此操作買賣,盈虧自負。
  • ›› 指標頁面宣傳的收益僅代表指標信號成立后的歷史收益,收益具有不確定性,不保證未來達到同等收益。
  • ›› 您所下載的軟件由股票下載網網絡收集發布,不保證提供的下載資源的準確性、安全性和完整性。請自行謹慎甄別軟件相關描述后再下載,股票下載網不保障和承擔使用該軟件投資帶來的一切損失。
  • ›› 該軟件僅供學習和研究使用,不得用于商業或者非法用途。本站對于提供下載的指標、軟件、資訊等不擁有任何權利,其版權歸該下載資源的合法擁有者所有,如有侵犯您的版權,請查看《股票下載網的侵權處理流程》,本站將于五個工作日內移除相關內容,同時要求用戶在23小時內刪除從本站下載的文件。
  • ›› 如果您發現下載鏈接錯誤,請點擊報告錯誤謝謝!

  找不到你要的公式?給我們建議

  亚博网站网址是多少